Acerca de

001.jpg

אירועי עבר

האקתון 2020

חדשנות טכנולוגית לעולם טוב יותר 

 

האקתון חדשנות כנרת 2020 עסק בחדשנות טכנולוגית לעולם ירוק יותר והתרחש באופן היברידי בקפסולות. על אף הקורונה, בהפקה מורכבת הצלחנו להוציא לפועל האקתון עם כ-100 משתתפים אשר חולקו לקפסולות לטובת עבודה על האתגרים ובמקביל בתהליך לוגיסטי מורכב חוו הופעות וחוויות ייחודיות על ידי צפיה ממרפסות.

בהאקתון זה 100% מהפתרונות שהוצעו לחברות המשיכו לתהליך due diligence

סיכום האקתון 2020 

חברות שהובילו אתגרים 2020

לוגו-מסילות
לוגו-דשן-הצפון
לוגו-גולן-מוצרי-פלסטיק
ARI-DOROT-LOGOS-1536x417
biobee_logo-removebg-preview
לוגו_צמח_תערובות-removebg-preview
Log-logo
 

האקתון 2019

האקתון אתגרים לתעשייה מקיימת 2019 

 

האקתון אתגרים 2019 פעל במתכונת מייקתון (מייקר + האקתון) למציאת פתרונות לאתגרים על ידי שימוש במכשור מכני ליצירת אבי טיפוס. בהאקתון לקחו חלק 120 משתתפים, וכ-11 חברות אשר הציבו אתגרים. 

חברות שהובילו אתגרים 2019

אירועי עבר לוגיים 2019-02
אירועי עבר לוגיים 2019-03
אירועי עבר לוגיים 2019-08
אירועי עבר לוגיים 2019-07
אירועי עבר לוגיים 2019-06
אירועי עבר לוגיים 2019-05
אירועי עבר לוגיים 2019-04
אירועי עבר לוגיים 2019-09
אירועי עבר לוגיים 2019-11
אירועי עבר לוגיים 2019-12
אירועי עבר לוגיים 2019-10
מילואות 4-01