top of page

Acerca de

f5_האקתון 2020. צילום איגוד התעשייה הקיבוצית.jpeg

אתגרים

האתגרים - החלק המרכזי של האירוע
אתגרי האקתון חדשנות כנרת נבחרים בקפידה בתהליך משותף עם החברות מובילות האתגרים המשימה שלנו: לזקק ולאפשר פלטפורמה מיטבית לפיצוחם
אז שנתחיל לעבוד?
אתגר איגודן
Anchor 1
אתגר נביעות
אתגר בי קסטל

האתגרים

אתגרי האקתון 2024

יעלו ב-Q4

bottom of page