top of page

Acerca de

logo_tami4-removebg-preview.png
logo_ZORRONET-01-removebg-preview.png
אתגרי האקתון מים 2022
לוגו_מקורות_אנגלית_קובץ_תמונה-removebg-preview.png
Foamotive- + URS - 6_edited.jpg
קקל.png
לוגו נטפים.png
thul-0BC8EBCE-56F6-4A88-A8EC8F01EC2C3C18.png
חברה: נטפים
אתגר: זורמים- ניטור, התראה ומניעת סתימה עקב התפתחות ביופילם ע"ג טפטפות ופנים צינור הטפטוף.
רקע: בפרויקטים להשקיה חקלאית בטפטוף ברחבי העולם ובישראל נעשה פעמים רבות שימוש במים ממקורות של קולחים מושבים או מים עיליים (אגמים, נהרות) המאופיינים בעומסים גבוהים של מזהמים שונים (ביולוגיים, כימיים, מוצקים ועוד), ובפרט ריכוזים גבוהים של חומר אורגני.
המזהמים האורגניים מתפתחים לכדי מושבות הנצמדות לפנים מערכת הטפטוף, וגורמים לסתימת מערכות הטפטוף ולפגיעה ביעילותן.
איסוף הנתונים והתראה: כיום נטפים מבצעת בדיקה של העומס האורגני בצורה ידנית הנשלחת לבדיקת מעבדה, כאשר תשובה מגיעה לאחר מספר ימים.
טיפול במפגע: שיטות הטיפול המקובלת היום היא חיטוי המים (לרוב עם תמיסות מוכנות של מי חמצן או כלור) על מנת  להפחית את הפעילות הביולוגית וע''י כך למנוע סתימה.
הפתרות הנדרשים: קבוצה מסוג א'- יכולת ניטור בזמן אמת של העומס האורגני בטפטפות והתראה מראש.
קבוצה מסוג ב' - אמצעי חליפי- חדשני ומתחשב בסביבה, למניעת סתימות מסוג זה, המציע ערך מוסף בהשוואה לשיטות המקובלות.
קקל.png
חברה: קק"ל
אתגר: הזבל בשטחי קק"ל
רקע: קק"ל מחפשת פתרונות לצמצום כמויות הזבל בשטחי היערות אשר משאירים מטיילים. 
שני חלקים לפתרון: הראשון עוסק בצמצום האשפה שלא מפונה בתקופות השיא בהן הפחים מתמלאים בזבל ולא מספקים לפנותם.
השני במציאת פתרון שיגרום לפינוי יעיל יותר של הזבל על ידי קק"ל או על ידי המטיילים.
Foamotive- + URS - 6_edited.jpg
חברה: פומוטיב
אתגר: כחומר ביד היוצר- יישומים חדשניים לחומר הייחודי LDPE
רקע: חברת פומוטיב מייצרת מוצרים מוקצפים תלת ממדיים מחומר LDPE מוקצף מצולב בתהליך Thermoforming (עיצוב בחום). המוצרים מביאים לידי ביטוי משקל קל ביותר (30 ק"ג לקוב) ואטימה טובה (החומר הוא בעל תא סגור) בעיקר למים ולרוח. פומוטיב מחפשת כיווני יישום חדשים לתעשיות נוספות מחוץ לעולם הרכב שיביאו לידי ביטוי את הטכנולוגיה והחומר בעל התכונות הייחודיות.
לוגו מקורות אנגלית קובץ תמונה_edited.jpg
חברה: מקורות
אתגר: חוזרים למקורות- ייעול מערכת אספקת המים ברמה ארצית תוך ניבוי חכם בכריית נתונים
רקע: ברשת המים הארצית, אלפי נקודות מדידה של הפקה וצריכת מים בחיבור לצרכנים מוסדיים ופרטיים שונים. הנתונים משודרים ונאספים במאגר מידע ממוחשב.
האתגר שואף למצוא פתרונות תוכנה שיאפשרו ניתוח נתונים אלו, איתור דפוסי שימוש וניבוי צריכה. הניתוח יאפשר חיזוי צריכות של משתמשים שונים, זיהוי מוקדם של צריכות חריגות, נזילות וייעול כללי של רשת אספקת המים הלאומית.
logo ZORRONET-01.png
חברה: זורונט
אתגר: חיזוי שריפות- פיתוח יכולת חדשנית לחיזוי שריפות בעזרת מאגר נתוני זמן אמת שיתופי
רקע: חברת זורונט פיתחה מערכת איסוף ועיבוד למאגר נתונים האוספת מידע בזמן אמת ממגוון מקורות רחב על שטחים פתוחים ומנגישה אותו לקהילות שונות לניהול אתרים מרוחקים (תפעול / אבטחה/ חקלאות).
חברת זורונט מחפשת פתרונות שיוכלו להגדיל ולטייב את היכולת לאיגום וניתוח הידע הנאסף בזמן אמת והפיכתו לחיזוי והתראה מראש של שריפות
logo tami4.jpg
חברה: שטראוס מים
אתגר: תחזוקה חזויה במכשירי תמי 4 על ידי ניטור ודיווח בזמן אמת על הצטברות אבנית
רקע: על גופי חימום המרתיחים המים מצטברת אבנית במשך הפעלתם. פעולות התחזוקה המתקיימות כיום במכשירים הכוללים גופי חימום כאלה מתבצעת באופן תקופתי מעת לעת, ללא התאמה לכמות האבנית שנוצרת בפועל.
האתגר שואף למצוא פתרון חישה וניטור של הצטברות האבנית ומתן התראה להסרה בהתאם למצב בפועל.
Anchor 1
פומוטיב
נטפים
קק"ל
מקורת
זורונט
שטראוס מים
bottom of page