top of page

Acerca de

f5_האקתון 2020. צילום איגוד התעשייה הקיבוצית.jpeg

אתגרים

האתגרים - החלק המרכזי של האירוע
אתגרי האקתון חדשנות כנרת נבחרים בקפידה בתהליך משותף עם החברות מובילות האתגרים המשימה שלנו: לזקק ולאפשר פלטפורמה מיטבית לפיצוחם
אז שנתחיל לעבוד?
אתגר איגודן
image.png
האתגר
לוגו מיני האקתון מודגש.png
אלמנטים האקתון-05_edited.png
image.png

 מטרת ההאקתון

 פיתוח פתרונות שיצמצמו שימוש ושינוע של מים מבוקבקים ארוזים למוסדות ולמגזר ציבורי, והטמעה של שימוש נכון ובטוח במי ברז אגורים שנועדו לשעת חרום. זאת, לצד ווידוא איכות המים האגורים תוך עמידה בדרישות/תקנות משרד הבריאות.

במהלך ההאקתון יתבצע תהליך הרעיונאות, בחירת רעיון מוביל לכל קבוצה והכנת מסמך הצעה לפיילוט/ ולידציה של הרעיון ומצגת סיכום.

הפתרונות שיבחרו בסיום האירוע יתוקפו על ידי המחלקה להנדסת מים במכללה האקדמית כנרת ויועברו לרשות המים עם המלצות להמשך פיתוח והטמעה.

במהלך חודש דצמבר 2023 יערך מפגש סיכום בו יוצגו לצוותים המשתתפים תוצאות הוולידציה.

 

פרמטרים לפתרון מוצלח

איכות– עמידה בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי־שתיה ומתקני מי שתיה)

ישימות– היכולת ליישום הרעיון ופיתוחו "ביום שאחרי"

חדשנות– מידת החדשנות של הרעיון

אימפקט– יכולת ההשפעה של הרעיון

כדאיות כלכלית– עלות מול תועלת של הרעיון
 

 

חומר רקע
 

תקנות בריאות העם- איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה 2013

מידע למשפחה על מוכנות אזרחית- רשות המים

image.png
Anchor 1
אתגר נביעות
אתגר בי קסטל
bottom of page